U bent hier: Home / Documentatie / FAQ / Welke concentraties mogen niet overschreden worden?

Welke concentraties mogen niet overschreden worden?

In de Europese richtlijn uit 2008 betreffende de luchtkwaliteit worden enkele grenswaarden vastgelegd. Het zijn wetenschappelijk onderbouwde concentratieniveaus die niet overschreden mogen worden om schadelijke gevolgen voor de menselijke gezondheid en/of het milieu als geheel te verminderen.

De grenswaarden zijn maximale concentraties uitgedrukt in µg/m³ voor verschillende tijdsperiodes: een uurgemiddelde, een daggemiddelde of jaargemiddelde concentratie. Er zijn niveaus voor zwaveldioxide, stikstofdioxide, PM₁₀, PM₂.₅, lood, benzeen en koolmonoxide.

 

Polluent

 Middelingstijd

Grenswaarde

Datum waarop grenswaarde moet zijn bereikt

PM₁₀

Jaargemiddelde

40 µg/m³

Sinds 1 januari 2005

 

Daggemiddelde

50 µg/m³

Sinds 1 januari 2005

PM₂.₅

Jaargemiddelde

25 µg/m³

Sinds 1 januari 2015

Benzeen

Jaargemiddelde

5 µg/m³

Sinds 1 januari 2010

CO

Hoogste 8-uurgemiddelde van een dag

10 µg/m³

Sinds 1 januari 2005

Lood

Jaargemiddelde

0,5 µg/m³

Sinds 1 januari 2005

NO₂

Jaargemiddelde

40 µg/m³

Sinds 1 januari 2010

 

Uurgemiddelde

200 µg/m³

Sinds 1 januari 2010

SO₂

Daggemiddelde

125 µg/m³

Sinds 1 januari 2005

Uurgemiddelde 350 µg/m³

Sinds 1 januari 2005

Naast deze grenswaarden, die verplicht moeten worden bereikt, worden in de richtlijn ook streefwaarden, informatiedrempels en alarmdrempels beschreven voor verschillende polluenten. De streefwaarden zijn concentraties die ‘voor zover mogelijk’ moeten worden bereikt, terwijl de informatie- en alarmdrempels concentratieniveaus zijn waarbij België verplicht de bevolking moet informeren.

Elk jaar toetsen we het volledige Belgische grondgebied aan deze grenswaarden in ons jaarrapport luchtkwaliteit.

gearchiveerd onder: fijnstof, grenswaarde, gezondheid
Navigatie