U bent hier: Home / Documentatie / FAQ / Welke concentraties mogen niet overschreden worden?

Welke concentraties mogen niet overschreden worden?

De Europese Unie voerde in 1999 grenswaarden voor fijn stof (PM10) in. Volgens de Europese Richtlijn 1999/30/EG mogen vanaf 2005, de jaargemiddelde PM10 concentraties niet hoger zijn dan 40 µg/m³ en mag de daggemiddelde PM10-concentratie nog op hoogstens 35 dagen per jaar hoger zijn dan 50 µg/m³. In deze zogenaamde "eerste dochterrichtlijn" werden ook nog indicatieve (fase 2) grenswaarden (te respecteren in 2010) vastgelegd: een jaargrenswaarde van 20 µg/m³ en een daggrenswaarde van 50 µg/m³ die nog hoogstens op 7 dagen per jaar mag overschreden worden.

In 2008 werd deze richtlijn (samen met nog andere richtlijnen) vervangen door de nieuwe "cleaner air for Europe" richtlijn (2008/50/EG). De grenswaarden voor PM10 uit de richtlijn van 1999 werden overgenomen, maar de strengere fase 2 grenswaarden werden vervangen door normen voor het kleinere (en dus voor de gezondheid gevaarlijkere) PM2,5. Voor PM2,5 werd naast streef- en grenswaarden ook een "blootstellingsconcentratieverplichting" vastgelegd. Deze laatste verplichting wordt gebaseerd op een gemiddelde blootstellingsindex (GBI) die berekend wordt op basis van metingen in stedelijke achtergrondstations (verspreid in België). In die stedelijke achtergrondstations dienen de metingen representatief te zijn voor de blootstelling van de stedelijke bevolking. De GBI is het voortschrijdend gemiddelde over drie kalenderjaren van de (jaargemiddelde) concentraties in die stedelijke achtergrondlocaties.

Polluent

 

streefwaarden1

grenswaarden2

Datum van toepassing

PM10

Jaargemiddelde

 

40 µg/m³.

Reeds van toepassing

 

Daggemiddelde

 

50 µg/m³.

Reeds van toepassing

PM2.5

Jaargemiddelde

25 µg/m³.

 

Reeds van toepassing

 

Jaargemiddelde

 

25 µg/m³.

Reeds van toepassing

 

Jaargemiddelde

 

20 µg/m³.

2020 (indicatief: wordt mogelijk herzien in 2013)

PM2.5

Blootstellings-

concentratievermindering

Aanvankelijke concentratie

Vermindering in procenten van de gemiddelde blootstellings-index (GBI)

 

2020

 

 

<8,5 of =8,5

0 %

 

 

 

 

>8,5 - <13

10 %

 

 

 

 

=13 - <18

15 %

 

 

 

 

=18 - <22

20 %

 

 

 

 

>= 22

Alle passende maatregelen om 18 µg/m³ te bereiken

 

 

PM2.5

Blootstellings-

concentratievermindering

 

20 µg/m³

Reeds van toepassing

1 Een niveau dat is vastgesteld en dat, voor zover mogelijk, binnen een bepaalde termijn moet worden bereikt en dat juridisch afdwingbaar is.

2 Een niveau dat is vastgesteld en binnen een bepaalde termijn moet worden bereikt, en wanneer het eenmaal is bereikt, niet meer mag overschreden worden. Een streefwaarde is in tegenstelling tot een grenswaarde niet juridisch afdwingbaar.

gearchiveerd onder: fijnstof, grenswaarde, gezondheid
Navigatie