U bent hier: Home / Documentatie / FAQ / Waarom zijn richtwaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie strenger dan de grenswaarden van Europa?

Waarom zijn richtwaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie strenger dan de grenswaarden van Europa?

Bij het bepalen van de Europese grenswaarden is men uitgegaan van de volgende vraag: ‘Welke grenswaarden kunnen we aan de EU-27 opleggen om de best mogelijke luchtkwaliteit,die een maximale bescherming biedt aan de bevolking, op de meest kostenefficiënte manier te verwezenlijken?’. Om hierop te kunnen antwoorden werd een uitgebreide kosten-batenanalyse gemaakt. In zo een analyse worden de economische kosten (bv. installatie van roetfilters) die nodig zijn om de uitstoot van luchtvervuilende stoffen te beperken, vergeleken met de baten (bv. vermindering uitgave ziekteverzekeringen door minder astma) die dit teweeg brengt. Op basis van deze analyse werd dan een politieke afweging gemaakt tussen de kosten en de baten en werden grenswaarden vastgelegd die haalbaar lijken. Zo een kosten-batenanalyse is onderwerp van discussie aangezien de baten (bv. gezondheidswinst) uitgedrukt moeten worden in geld, wat niet altijd evident is, en de kosten om de uitstoot te verminderen, volgens de industrie, dikwijls te laag worden ingeschat. Daarnaast stelt de EU dat de kosten niet ‘buiten proportie’ mogen zijn. Extreem hoge kosten zouden immers de socio-economische toestand kunnen ontwrichten, ook al zijn de baten nog hoger dan de extreem hoge kosten. 

Navigatie