U bent hier: Home / Documentatie / FAQ / Wat is de invloed van fijn stof op het klimaat?

Wat is de invloed van fijn stof op het klimaat?

In het algemeen kan gesteld worden dat er een samenhang is tussen de klimaatsverandering en luchtkwaliteit. De samenhang tussen polluenten en klimaatsverandering is echter complex en er is nood aan nog heel wat wetenschappelijk onderzoek om deze samenhang te begrijpen. Bepaalde polluenten zoals elementair koolstof (en ook ozon) geven aanleiding tot een stijging van de temperatuur door warmte-adsorptie, andere zoals bijvoorbeeld SO₂ (reflecterende eigenschappen) geven aanleiding tot een afkoeling van het klimaat. Sommige studies geven aan dat elementair koolstof de tweede of derde belangrijkste polluent zou zijn wat betreft de opwarming van de aarde. Elementair koolstof is een onderdeel van fijn stof (zie Waaruit is fijn stof samengesteld?) en voornamelijk afkomstig van de onvolledige verbrandingsprocessen. Elementair koolstof wordt ook beschouwd als een maat voor dieselroet (dieselmotoren zijn de grootste bron van elementair koolstof in Europa). Maatregelen om deze emissies te verminderen zouden op korte termijn effecten kunnen opleveren voor het klimaat aangezien het een primaire (beheersbare) bron van fijn stof is.

gearchiveerd onder: fijnstof, klimaat
Navigatie