U bent hier: Home / Documentatie / FAQ / Hoeveel smogalarmen zijn er al geweest in België?

Hoeveel smogalarmen zijn er al geweest in België?

Smogepisodes kunnen opgedeeld worden aan de hand van 2 drempels: de informatie- en de alarmdrempel.

De volgende drempels voor het afkondigen van de alarm- en informatiefase worden gehanteerd:

- informatiefase: wanneer het 24-uursgemiddelde > 50 µg/m³ (PM10) of > 35 µg/m³ (PM2.5) en verwacht wordt dat dit nog minstens 24 uur zal aanhouden. In voege sinds 1/11/2016.

- alarmfase: voorspelling gedurende minstens 2 opeenvolgende dagen > 70 µg/m³ (PM10) of > 50 µg/m³ (PM2.5). In voege sinds 2006.

Hieronder vindt u de verschillende episodes waarin respectievelijk de alarmfase (in Tabel 1) en de informatiefase (in Tabel 2) afgekondigd werden, sinds hun inwerkingstelling. Deze episodes worden ook beschreven in de jaarlijkse luchtkwaliteitsrapporten (www.irceline.be/nl/documentatie/publicaties/jaarrapporten).
De primaire bron van luchtvervuiling zijn de emissies van luchtvervuilende stoffen door industrie, verkeer, gebouwenverwarming (voornamelijk houtstook) en landbouw. Bij ongunstige meteorologische omstandigheden kan dit aanleiding geven tot hoge fijnstofconcentraties.

 

Tabel 1: smogalarmen (PM10) sinds 2007.

 

Episode

Hoofdoorzaken

2007 14 tot en met 16 maart Ongunstige meteorologische omstandigheden


20 tot en met 22 december Ongunstige meteorologische omstandigheden

2008

18 tot en met 19 februari

Ongunstige meteorologische omstandigheden

 

30 december tot 2 januari 2009

Ongunstige meteorologische omstandigheden

2009

9 tot en met 11 januari

Ongunstige meteorologische omstandigheden

2010

8 en 9 februari

Initieel import van luchtvervuiling en/of vorming van secundair fijn stof, vervolgens aangehouden door een slechte verspreiding

2011

31 januari en 1 februari

Ongunstige meteorologische omstandigheden

2013

22 tot en met 25 januari

Ongunstige meteorologische omstandigheden + import van luchtvervuiling en/of vorming van secundair fijn stof

2014

13 en 14 maart

Ongunstige meteorologische omstandigheden + import van luchtvervuiling en/of vorming van secundair fijn stof

2022

25 en 26 maart

Ongunstige meteorologische omstandigheden

 

Tabel 2: activatie van de informatiefase sinds 01/11/2016

2016

6 en 7 december

Informatiedrempel overschreden in de 3 gewesten

Thermische inversie

 

18 tot en met 20 december

Informatiedrempel overschreden in Brussel en in Vlaanderen

Ongunstige meteorologische omstandigheden

2017

18 tot en met 20 januari

Informatiedrempel overschreden in Vlaanderen

Ongunstige meteorologische omstandigheden

 

22 tot en met 25 januari

Informatiedrempel overschreden in de 3 gewesten (in Vlaanderen verlengd tot en met 26 januari)

Ongunstige meteorologische omstandigheden

 

9 tot en met 13 februari

Informatiedrempel overschreden in de 3 gewesten

Ongunstige meteorologische omstandigheden

2018

21 tot en met 22 februari

Informatiedrempel overschreden in de 3 gewesten

Ongunstige meteorologische omstandigheden + import buitenland

 

3 tot en met 4 maart

Informatiedrempel overschreden in de 3 gewesten Relatief ongunstige meteorologische omstandigheden + import buitenland
15 tot en met 16 mei Informatiedrempel overschreden in de 3 gewesten Ideale (meteorologische) omstandigheden voor vorming secundair fijn stof
2019 28 februari tot en met 1 maart Informatiedrempel overschreden in de 3 gewesten Opstapeling luchtvervuiling + ongunstige meteorologische omstandigheden
8 tot en met 10 april Informatiedrempel overschreden in de 3 gewesten Ideale (meteorologische) omstandigheden voor vorming secundair fijn stof
2020 23 en 24 januari Informatiedrempel overschreden in Vlaanderen Ongunstige meteorologische omstandigheden
9 en 10 april Informatiedrempel overschreden in Vlaanderen Ideale (meteorologische) omstandigheden voor vorming secundair fijn stof
27 november tot en met 1 december Informatiedrempel overschreden in de 3 gewesten Ongunstige meteorologische omstandigheden
2021 25 en 26 februari Informatiedrempel overschreden in Vlaanderen en Wallonië Import buitenland: Saharastofwolk
3 tot en met 5 maart Informatiedrempel overschreden in de 3 gewesten Ideale (meteorologische) omstandigheden voor vorming secundair fijn stof
2022 25 tot en met 27 januari Informatiedrempel overschreden in Vlaanderen Thermische inversie
21 tot en met 24 maart Informatiedrempel overschreden in Vlaanderen Ongunstige dispersieomstandigheden en vorming secundair fijn stof
15 tot en met 18 december Informatiedrempel overschreden in de 3 gewesten Ongunstige dispersieomstandigheden in combinatie met lage temperaturen
2023 10 tot en met 11 februari Informatiedrempel overschreden in Vlaanderen Ongunstige dispersieomstandigheden in combinatie met lage temperaturen
15 tot en met 17 februari Informatiedrempel overschreden in de 3 gewesten Ongunstige dispersieomstandigheden in combinatie met lage temperaturen

 

Navigatie