U bent hier: Home / Documentatie / FAQ / Worden de Europese PM₁₀-grenswaarden gehaald in België?

Worden de Europese PM₁₀-grenswaarden gehaald in België?

Aangezien het onmogelijk is om overal een meetstation te plaatsten worden interpolatiekaarten gebruikt om concentraties voor gans België ruimtelijk weer te geven. Deze kaarten (met een resolutie van 4x4 km²) worden gemaakt met de RIO-corine interpolatietechniek. Deze techniek maakt gebruik van satelliet landgebruiksgegevens om de PM₁₀-vervuiling in te schatten op plaatsen waar geen PM₁₀ metingen gebeuren.

Jaargemiddelde PM₁₀-concentraties

De Europese jaargrenswaarde (40 µg/m³) werd in 2015 niet overschreden (zie onderstaande kaart, rood staat voor een overschrijding). In voorgaande jaren werden er soms lichte lokale overschrijdingen vastgesteld op plaatsen in de buurt van belangrijke emissiebronnen. In 2003 werd de jaargrenswaarde op verschillende plaatsen niet gehaald omwille van de uitzonderlijke meteorologische omstandigheden dat jaar (droog, lage gemiddelde snelheden en meer dan gemiddeld continentale luchtstromingen). De jaargemiddelde PM₁₀-concentratie kan beschouwd worden als een maat voor de langetermijnblootstelling aan deze fractie van fijn stof. Om een historisch overzicht te verkrijgen van de jaargemiddelde PM₁₀-concentraties, klik hier.

pm10_anmean_2015

 

Daggemiddelde PM₁₀-concentraties

De Europese PM₁₀-daggrenswaarde (niet meer dan 35 dagen met een daggemiddelde concentratie hoger dan 50 µg/m³) werd in 2015 in België ook nergens overschreden.  Om een historisch overzicht te verkrijgen van de daggemiddelde PM₁₀-concentraties, klik hier.

Navigatie