U bent hier: Home / Documentatie / FAQ / Wat zijn de richtlijnen die opgesteld zijn door de Wereldgezondheidsorganisatie?

Wat zijn de richtlijnen die opgesteld zijn door de Wereldgezondheidsorganisatie?

De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) heeft richtwaarden voor bepaalde polluenten met als doel de gezondheidsimpact zoveel mogelijk te beperken. Deze richtwaarden zijn bedoeld om beleidsmakers overal ter wereld te informeren en om op een efficiënte manier de risico’s van luchtvervuiling te beperken of te voorkomen. De richtwaarden komen tot stand na evaluatie van wetenschappelijke studies en zijn gebaseerd op ‘expert opinions’. De richtwaarden voor fijn stof zijn de volgende:

Polluent

 

Richtwaarde WGO

PM2.5

Jaargemiddelde

10 µg/m³.

 

Daggemiddelde

25 µg/m³ (niet meer dan drie overschrijdingen per jaar).

PM10

Jaargemiddelde

20 µg/m³.

 

Daggemiddelde

50 µg/m³ (niet meer dan drie overschrijdingen per jaar).

Tot op vandaag heeft de wetenschappelijke wereld nog geen waarde kunnen vaststellen waaronder er geen gezondheidseffecten voorkomen. De hierboven vermelde richtwaarden kunnen dus geen absolute bescherming van de gezondheid garanderen. De richtwaarden van de WGO zijn bedoeld om overal ter wereld te gebruiken om acties (in verschillende contexten) ter verbetering van de luchtkwaliteit te ondersteunen.

De door de landen gehanteerde normen voor fijn stof zijn meestal een afweging van een drietal elementen: bescherming van de volksgezondheid, de hiermee gepaard gaande risicoanalyse en de politieke context. De normen zijn afhankelijk van de gehanteerde strategie om een evenwicht te bereiken tussen de gezondheidsrisico’s, de technische haalbaarheid, economische overwegingen en nog verschillende andere politieke en sociale aspecten, die op hun beurt afhankelijk zijn van de ontwikkeling en de mogelijkheden van een land en de aanwezige expertise op het vlak van luchtkwaliteit.

Navigatie