U bent hier: Home / Documentatie / FAQ / Welke gezondheidseffecten heeft de blootstelling aan piekconcentraties fijn stof?

Welke gezondheidseffecten heeft de blootstelling aan piekconcentraties fijn stof?

Afhankelijk van de concentratie in de omgevingslucht, de blootstellingsduur, de gevoeligheid van de blootgestelde personen en hun activiteit kunnen volgende symptomen optreden bij verhoogde fijnstofconcentraties :
- vermindering van de ademhalingsfuncties
- toename van respiratoire aandoeningen (bronchitis, ...)
- toename in ernst en frequentie van symptomen bij personen met COPD (chronisch obstructief longlijden) en astma

Mensen die bijzonder gevoelig zijn voor luchtvervuiling (jonge kinderen, ouderen, personen met COPD, personen met hart- en vaatziekten enz.), doen best geen ongewone lichamelijke inspanningen.

Omwille van de kleine afmeting (diameter kleiner dan een honderdste van een millimeter) van de fijnstofdeeltjes kunnen ze gemakkelijk overal binnendringen en zijn de concentraties ervan binnenshuis niet significant lager dan in de buitenlucht.

Navigatie