U bent hier: Home / Documentatie / FAQ / Wat is het aandeel aan de fijnstofconcentraties in België die afkomstig zijn uit het buitenland?

Wat is het aandeel aan de fijnstofconcentraties in België die afkomstig zijn uit het buitenland?

Volgens verschillende studies en simulaties is 70 tot 80% van de gemeten concentraties altijd aanwezig, zelfs bij afwezigheid van emissies in België. Dit bewijst dat een groot deel van de PM10-vervuiling waarschijnlijk kan toegewezen worden aan langeafstandstransport. Naast dit aandeel (transboundary background) zijn er nog de regionale en de lokale bijdragen. In zones met veel fijnstofemissies (agglomeraties, industriezones,…) is de impact van lokale emissies op gemeten concentraties veel belangrijker.

Vanuit een ander oogpunt kan men zien dat de emissies afkomstig uit het buitenland een grote impact zullen hebben op de jaargemiddelde concentraties. De dagelijkse overschrijdingen van de grenswaarde zullen voornamelijk gerelateerd zijn aan lokale emissies.

oorsprong emissies

 

Omgekeerd kan men dan ook stellen dat heel wat "Vlaams" fijn stof geëxporteerd wordt buiten onze landsgrenzen. Dit kan aangetoond worden aan de hand van onderstaande figuur.
Deze figuur geeft weer hoe de PM2,5 concentraties zouden dalen  in onze buurlanden (en in Vlaanderen zelf) indien er geen Vlaamse emissies zouden zijn.

Vlaamse fijnstofemissies in Europa

Navigatie