U bent hier: Home / Luchtkwaliteit / Metingen / Ozon / Historiek / Trends

O3 jaargemiddelde

O3 Jaargemiddelde | NET60AOT60  |  AOT40-vegetatie  |  AOT40-bossen

Alle data hieronder zijn het resultaat van de RIO-interpolatietechniek, een techniek waarbij de meetresultaten worden geïnterpoleerd op een grid met een resolutie van 4x4 km2. Lokaal kunnen de concentraties hoger of lager zijn.

Evolutie percentielen

De onderstaande figuur geeft de evolutie weer van het minimum, het 25ste percentiel (P25), de mediaan (P50), het 75ste percentiel (P75) en het maximum van de jaargemiddelde ozonconcentratie in België. Tussen 1990 en 2000 is er een stijgende trend waarneembaar van de jaargemiddelde ozonconcentraties, sindsdien is het jaargemiddelde op een relatief stabiel niveau gebleven.

o3_anmean_box_2016

Boxplots van jaargemiddelde O3-concentraties over de periode 1990-2016. Het ruimtelijk gemiddelde wordt weergegeven door de blauwe cirkels. Alle data werden berekend op basis van de RIO-interpolatietechniek.

Klik hier voor meer informatie over de interpretatie van een boxplot.

Evolutie regionale gemiddelden

De evolutie van de jaargemiddelden voor België en de drie gewesten afzonderlijk wordt in onderstaande figuur weergegeven. Tussen 1990 en 2000 is er een stijgende trend waarneembaar van de jaargemiddelde ozonconcentraties. Vanaf 2000 blijft het verloop eerder constant met waarden rond 40 µg/m³, 45 µg/m³ en 50 µg/m³ respectievelijk in Brussel, Vlaanderen en Wallonië. De bevolkingsgewogen jaargemiddelde ozonconcentratie in België ligt lager dan het niet-gewogen gemiddelde.

o3_anmean_trend_2016

Evolutie van de jaargemiddelde concentratie in België en de drie gewesten op basis van de RIO-interpolatietechniek.

Ruimtelijke trends

De ruimtelijke spreiding van de stijging in het O3-jaargemiddelde over de periode 1990-2016 wordt weergegeven in onderstaande figuur. De hoogste stijgingen, tussen 0.3 en 0.5 µg/m³/jaar, doen zich voor in Vlaanderen, met de grootste stijging in het oosten.

o3_anmean_spatial_trend_2016

Ruimtelijke trend in jaargemiddelde O3-concentratie (µg/m³/jaar) over de periode 1990-2016. De data voor de trendanalyse werden gegenereerd op basis van de RIO-interpolatietechniek.