U bent hier: Home / Luchtkwaliteit / Metingen / Ozon / Historiek / Trends / NET60

NET60

O3 Jaargemiddelde  |  NET60  |  AOT60  |  AOT40-vegetatie  |  AOT40-bossen

Alle data hieronder zijn het resultaat van de RIO-interpolatietechniek, een techniek waarbij de meetresultaten worden geïnterpoleerd op een grid met een resolutie van 4x4 km2. Lokaal kunnen de concentraties hoger of lager zijn.

De Europese streefwaarde voor de bescherming van de bevolking is gebaseerd op de dagelijkse hoogste 8-uurgemiddelde ozonconcentratie. Gemiddeld over 3 jaar, mag die dagelijkse hoogste 8-uurgemiddelde waarde niet meer dan 25 keer per jaar hoger zijn dan 120 µg/m³. Die Europese streefwaarde is een middellangetermijndoelstelling (MLTD) en geldt vanaf 2010 (gemiddelde 2010-2012). De langetermijndoelstelling (LTD) is geen enkele dag meer met het hoogste 8-uurgemiddelde boven 120 µg/m³. Deze indicator wordt uitgedrukt als NET60 (Number of Exceedances above a Threshold of 60ppb (=120 µg/m³).

Evolutie percentielen

De onderstaande figuur geeft de evolutie weer van het minimum, het 25ste percentiel (P25), de mediaan (P50), het 75ste percentiel (P75) en het maximum aantal dagen waarop het hoogste 8-uurgemiddelde groter was dan 120 µg/m³ in België. De evolutie van de NET60 indicator vertoont een sterke variatie van jaar tot jaar, afhankelijk van de kwaliteit van de zomer. Er is geen duidelijke trend zichtbaar in het ruimtelijke gemiddelde. Het meest ongunstige ozonjaar sinds 1990 is 2003 met een maximum van 60 overschrijdingsdagen in België. Sinds 2007 hebben we relatief gunstige ozonjaren, waardoor het 3-jaargemiddelde de laatste jaren onder de Europese streefwaarde van 25 dagen ligt.  

o3_net60_box_2016

Boxplots van aantal dagen met hoogste 8-uurgemiddelde ozonconcentraties > 120 µg/m³ in België in de periode 1990-2016. Het ruimtelijke gemiddelde wordt weergegeven door de blauwe cirkels. De groene stippellijn geeft het maximum van het 3-jaargemiddelde aantal overschrijdingsdagen in België weer. Alle data werden berekend op basis van de RIO-interpolatietechniek.

Klik hier voor meer informatie over de interpretatie van een boxplot.

Ruimtelijke trend

De ruimtelijke trend voor van het aantal dagen met de hoogste 8-uurgemiddelde ozonconcentratie boven 120 µg/m³ in de periode 1990-2016 wordt weergegeven in onderstaande figuur. In die periode is het aantal overschrijdingen van de drempel van 120 µg/m³ in het merendeel van België quasi stabiel gebleven (stijgingen tot 0,1 dagen/jaar), enkel in het noordoosten van het land is de stijging duidelijk groter, tot 0,8 dagen per jaar.

o3_net60_spatial_trend_2016

Trend (aantal dagen/jaar) van het aantal dagen met de hoogste 8-uurgemiddelde ozonconcentratie boven 120 µg/m³ (NET60) in de periode 1990-2016. Alle data werden berekend op basis van de RIO-interpolatietechniek.