U bent hier: Home / Documentatie / Projecten / Joaquin

Joaquin

Ter ondersteuning van een op gezondheid gericht luchtkwaliteitsbeleid in Noordwest-Europa

Doelstelling

Het Joaquin-project heeft als doel het luchtkwaliteitsbeleid te sturen richting gezondheidsgebaseerde, efficiënte maatregelen. Partners uit België, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk bundelen hun krachten om de polluenten die de grootste invloed hebben op de gezondheid beter te identificeren en in kaart te brengen. Daartoe worden, onder andere, enkele meetstations uitgebreid met ultramoderne apparatuur. Verder wordt ernaar gestreefd om lokale en regionale beleidsmakers informatie te verstrekken die toelaat om efficiënte maatregelen te nemen. Bestaande maatregelen worden vergeleken en gerangschikt naar efficiëntie op basis van literatuur, modellering en maatcampagnes ter plaatse. Tot slot beoogt dit project ook om het bewustzijn rond luchtkwaliteit te verhogen.

Partners

Het Joaquin-project kadert in het Europese subsidieprogramma EFRO INTERREG IV B North-West Europe en wordt gedragen door projectpartners uit Frankrijk (1), België (4), Nederland (4) en het Verenigd Koninkrijk (4): l'Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris, de Vlaamse milieumaatschappij (vmm), IRCEL-CELINE, het Vlaams agentschap zorg en gezondheid, de stad Antwerpen, de gemeentelijke gezondheidsdienst Amsterdam, de provincie Noord-Holland, het rijkinstituut voor volksgezondheid en milieu, het energieonderzoek centrum Nederland, the university of Brighton, the university of Leicester, the Leicester City Council, en London airTEXT.

Type project: INTERREG IV B NWE | Looptijd: 05/2010 – 09/2015 | Budget: € 8.945.058,88