U bent hier: Home / Nieuws / Ozondagen in België: enkele opvallende cijfers

Ozondagen in België: enkele opvallende cijfers

In de periode 1990 – 2016 waren en in België 283 “ozondagen”. Een ozondag is een dag waarop op minstens één meetplaats in België de Europese informatiedrempel van 180 µg/m³ werd overschreden. Een overzicht van het aantal ozondagen: klik hier.

Het hoogste aantal ozondagen in een jaar was 31 (in 1990 en 1995). Hierbij moet wel worden opgemerkt dat het aantal ozonstations in die periode gevoelig lager was dan vandaag: in 1990 waren er 12 meetstations, in 1995 waren er dat 21. Vandaag wordt ozon op een 40-tal meetplaatsen gemeten. Met het huidige aantal en de huidige spreiding van ozonmeetstations zou het aantal ozondagen in 1990 en 1995 vermoedelijk nog hoger geweest zijn. Ook de toename van het aantal meetstations in landelijke gebieden waar meer ozon wordt gemeten dan in de steden, is van belang.

De hoogste uurgemiddelde ozonconcentratie ooit gemeten in België was 394 µg/m³ op 20 juli 1990 in Sint-Kruis-Winkel (Gentse kanaalzone). Dat was ook de enige overschrijding van de toen geldende Europese alarmdrempel van 360 µg/m³ (sinds september 2003 is de alarmdrempel 240 µg/m³).

In 2014 was er slechts één ozondag, maar nog nooit was er in België een jaar zonder ozondag (sinds het begin van de ozonmetingen in 1979).

De vroegste ozondag op het jaar kwam voor op 8 februari (1987), de laatste op 12 oktober (1986).

De langste ozonsmogepisode was er in augustus 2013. Toen werd de EU informatiedrempel 12 opeenvolgende dagen overschreden (2 – 13 augustus 2013). Hieronder een overzicht van het aantal periodes met opeenvolgende ozondagen in de periode 1990 - 2016:

1 (individuele) ozondag: 71
2 opeenvolgende ozondagen: 35
3 opeenvolgende ozondagen: 18
4 opeenvolgende ozondagen: 6
5 opeenvolgende ozondagen: 5
6 opeenvolgende ozondagen: 1
7 opeenvolgende ozondagen: 3
12 opeenvolgende ozondagen: 1

In 2017 hadden we al 5 ozondagen (situatie op 23 juni): één dag op 29 mei en  4 opeenvolgende ozondagen in juni. Ook vorig jaar (2016) werd de ozondrempel 4 opeenvolgende dagen overschreden, namelijk van 24 tot 27 augustus.

Globaal kunnen we stellen dat het aantal ozondagen, bij vergelijkbare meteorologische omstandigheden, nu lager is dan 20 jaar geleden.  Een overschrijdingsindicator als een ozondag is wel niet de beste indicator om de evolutie van de ozonvervuiling in te schatten. Deze indicator hangt immers af van het aantal ozonmeetplaatsen, en zegt ook niets over de grootte van de ozonoverschrijding (een meting van 181 µg/m³ telt evenveel mee als één van 250 µg/m³).

Meer info: laatste jaarrapport luchtkwaliteit België