U bent hier: Home / Documentatie / FAQ / Zorgt een volledig elektrisch voertuig nog voor emissies van luchtverontreinigende stoffen?

Zorgt een volledig elektrisch voertuig nog voor emissies van luchtverontreinigende stoffen?

Ja, elektrische voertuigen veroorzaken emissies van fijn stof door slijtage van banden, remmen en wegdek.

De klassieke benzine- en dieselvoertuigen veroorzaken emissies door verbranding in de motor én door slijtage van banden, remmen en wegdek. Door het ontbreken van de verbrandingsmotor heeft een elektrisch voertuig geen uitlaat met rookgassen. Op dat vlak bieden elektrische voertuigen een voordeel ten opzichte van wagens met diesel-, benzine-, lpg- of cng-motoren. Uitstoot van NOx, CO en vluchtige organische stoffen komt bij elektrische voertuigen niet meer voor.

De emissies van fijn stof als gevolg van slijtage vinden echter ook plaats bij elektrische voertuigen.

Door steeds strengere Europese emissiestandaarden (gekend als de EURO-normen) en kwaliteitseisen voor brandstoffen is de uitlaatemissie van fijn stof bij voertuigen met verbrandingsmotoren afgenomen. Hierdoor is het aandeel slijtage-emissies toegenomen en zelfs de dominante vorm geworden. De totale fijn stof-emissie ligt zo in dezelfde grootteorde als bij elektrische voertuigen met enkel slijtage-emissies.

Elektrische voertuigen hebben doorgaans een hoger gewicht door de zware batterij, waardoor een hogere emissie door slijtage verwacht wordt. Evenwel zorgt de mogelijkheid tot regeneratief remmen voor minder slijtage. Deze werkingen compenseren elkaar, het exacte netto-effect is afhankelijk van het type wagen en banden en het rijgedrag.

De uitstoot van fijn stof is slechts één van de milieuaspecten om een wagen op te beoordelen. In opdracht van de Vlaamse Overheid werd een eco-score ontwikkeld die de impact van broeikasgassen, luchtverontreinigende stoffen en geluidsproductie combineert tot één indicator. De indicator is te consulteren op www.ecoscore.be.

Bron: EEA; Transport non-exhaust PM-emissions; 2021

Navigatie