U bent hier: Home / Luchtkwaliteit / Metingen / Stikstofdioxide / Historiek / Trends

Jaargemiddelde NO2

Jaargemiddelde NO2   |  19de hoogste uurgemiddelde NO2

Alle data hieronder zijn het resultaat van de RIO-interpolatietechniek, een techniek waarbij de meetresultaten worden geïnterpoleerd op een grid met een resolutie van 4x4 km2. Lokaal kunnen de concentraties hoger of lager zijn.

De Europese jaargrenswaarde voor de bescherming van de bevolking bedraagt 40 µg/m³. Die grenswaarde geldt vanaf 2015 voor hete hele Belgische grondgebied. De hoogste jaargemiddelden worden gemeten in de stedelijke gebieden. Dat is niet verwonderlijk gezien het sterke verkeersgerelateerde karakter van NO2. In 2016 was er in heel België geen enkele plaats met een jaargemiddelde boven de Europese drempel van 40 μg/m³.

Evolutie percentielen

Onderstaande figuur geeft via boxplots de evolutie weer van het minimum, het 25e percentiel (P25) , het 50e percentiel (P50), het 75e percentiel (P75) en de maximale jaargemiddelde NO2-concentratie voor de 4x4 km² RIO-roostercellen in België. Het ruimtelijke gemiddelde over België is weergegeven via de cirkels.

no2_anmean_box_2016

Boxplots van de jaargemiddelde NO2-concentraties (µg/m³) voor de periode 1990-2016. Het ruimtelijke gemiddelde wordt door de blauwe cirkels weergegeven. Alle data werden berekend op basis van de RIO-interpolatietechniek.

klik hier voor meer info over de interpretatie van een boxplot

Evolutie regionale gemiddelden

Het hoogste NO2-jaargemiddelde van alle Belgische gridcellen bedraagt 37,3 µg/m³. gemiddeld over Vlaanderen is het jaargemiddelde 14,8 µg/m³, gemiddeld over Brussel 28,7 µg/m³ en gemiddeld over Wallonië 10,5 µg/m³. Het ruimtelijk gewogen gemiddelde in België, rekening houdend met het aantal inwoners per gridcel het bevolkingsgewogen gemiddelde) bedraagt 19,6µg/m³. Dat ligt aanzienlijk hoger dan het niet-bevolkingsgewogen gemiddelde over België (12,5 µg/m³), wat weerspiegelt dat de gridcellen waar de meeste bevolking is (stedelijke gebieden) ook de gridcellen zijn met hogere NO2-jaargemiddelde concentratie.


no2_anmean_trend_2016

Evolutie van het NO2-jaargemiddelde in de drie gewesten en in België op basis van de RIO-interpolatietechniek.

Ruimtelijke trends

De daling van de jaargemiddelde NO2-concentraties in België in de periode 1990-2016 is eerder beperkt. De grootste dalingen – tussen 0.4 en 0.7 µg/m³/jaar – doen zich voor in het centrum van het land

no2_anmean_spatial_trend_2016

Trend (µg/m³/jaar) van de jaargemiddelde NO2-concentraties in de periode 1990-2016. Alle data werden berekend op basis van de RIO-interpolatietechniek.

Het hoogste NO2-jaargemiddelde van alle Belgische gridcellen bedraagt 37,3 µg/m³. Gemiddeld over Vlaanderen is het jaargemiddelde 14,8 µg/m³, gemiddeld over Brussel 28,7 µg/m³ en gemiddeld over Wallonië 10,5 µg/m³. Het ruimtelijk gemiddelde in België, rekening houdend met het aantal inwoners per gridcel (het bevolkingsgewogen gemiddelde), bedraagt 19,6 µg/m³. Dat ligt aanzienlijk hoger dan het niet-bevolkingsgewogen gemiddelde over België (12,5 µg/m³), wat weerspiegelt dat de gridcellen waar de meeste bevolking is (stedelijke gebieden), ook de gridcellen zijn met hogere NO2-jaargemiddelde concentraties