U bent hier: Home / Luchtkwaliteit / Metingen / Fijnstof / Historiek / Trends / PM 2.5 Jaargemiddelde

PM 2.5 Jaargemiddelde

PM 10 Jaargemiddelde  |  PM 10 Daggemiddelde  |  PM 2.5 Jaargemiddelde

Alle data hieronder zijn het resultaat van de RIO-interpolatietechniek, een techniek waarbij de meetresultaten worden geïnterpoleerd op een grid met een resolutie van 4x4 km2. Lokaal kunnen de concentraties hoger of lager zijn.

Evolutie percentielen

Onderstaande figuur geeft via boxplots de evolutie weer van het minimum, het 25e percentiel (P25) , het 50e percentiel (P50), het 75e percentiel (P75) en de maximale jaargemiddelde PM2.5-concentratie voor de 4x4 km² RIO-roostercellen in België. Het ruimtelijke gemiddelde over België is weergegeven via de cirkels. De ruimtelijk gemiddelde jaargemiddelde PM2,5-concentraties, en ook de laagste percentielen, vertonen een dalende trend sinds 2006. Deze trend stagneert echter in de laatste jaren, enkel de maximale jaargemiddelde concentratie daalt lichtjes en ligt nu iets verder onder de Europese grenswaarde van 25 µg/m³. In 2016 worden wel nog in ruim de helft van België jaargemiddelde PM2,5-concentraties berekend boven de WGO-advieswaarde van 10 µg/m³.

pm25_anmean_box_2016

Boxplots van de jaargemiddelde PM2,5 -concentraties (µg/m³) over de periode 2005-2016. Het ruimtelijke gemiddelde wordt door de blauwe cirkels weergegeven. Alle data werden berekend op basis van de RIO-interpolatietechniek.

Klik hier voor meer uitleg over de interpretatie van een boxplot.

Evolutie regionale gemiddelden

De evolutie van de jaargemiddelde PM2.5-concentratie gemiddeld per gewest wordt in onderstaande figuur weergegeven. De ruimtelijk jaargemiddelde PM2.5 concentraties in 2015 voor Vlaanderen, Wallonië en Brussel bedroegen respectievelijk 11.9, 8.6 en 13.4 µg/m³. Sinds 2006 dalen de PM2,5-concentraties in alle gewesten, hoewel voor 2015 en 2016 opnieuw waarden gelijkaardig aan die in 2014 vastgesteld werden.

pm25_anmean_trend_2016

Evolutie van de ruimtelijk jaargemiddelde PM2,5-concentraties voor de drie gewesten en België, en de bevolkingsgewogen jaargemiddelde concentratie voor België. Alle data werden berekend op basis van de RIO-interpolatietechniek.