U bent hier: Home / Luchtkwaliteit / Bevolkingsblootstelling / Stikstofdioxide

Blootstelling aan NO2 jaargemiddelde

De bevolkingsblootstelling aan hoge NO2-concentraties neemt af. Tussen 1998 en 2013 schommelde het percentage van de Belgische bevolking dat blootgesteld werd aan jaargemiddelde NO2-concentraties boven de EU-grenswaarde van 40 µg/m³ tussen 3 % en 9 %. Na 2013 werd niemand, op het niveau van de RIO-gridcellen, blootgesteld aan jaargemiddelde concentraties boven de EU-grenswaarde. Het percentage van de bevolking blootgesteld aan jaargemiddelde concentraties onder de WGO-advieswaarde van 10 µg/m³ is toegenomen van 1 % in 1993 tot 24% in 2022. De blootstelling van de bevolking wordt ingeschat op basis van een ruimtelijke interpolatie van de metingen en de bevolkingsaantallen per gridcel van 4x4 km². Plaatselijk kunnen hogere of lagere concentraties gemeten worden dan de waarden berekend met de RIO-interpolatiemethode voor een gridcel van 4x4 km². Hoewel de figuur geen blootstelling aan verhoogde concentraties ( > 40 µg/m³) meer vertoont sinds 2013, zijn er lokaal delen van de bevolking blootgesteld aan concentraties boven 40 µg/m³.

Percentage van de Belgische bevolking blootgesteld aan jaargemiddelde NO2-concentraties. Alle data werden berekend op basis van de RIO-interpolatietechniek.