U bent hier: Home / Luchtkwaliteit / Bevolkingsblootstelling

Gemiddelde Blootstellingsindex (GBI)

Om de blootstelling van de bevolking aan PM2,5 te verminderen, is in de Europese richtlijn 2008/50/EG de ‘gemiddelde blootstellingsindex’ (GBI) als aanvullende bepaling opgenomen. Die GBI is een nationale streefwaarde en wordt berekend als het gemiddelde over drie jaar van de gemeten PM2,5-concentraties in stedelijke achtergrondstations. Voor die GBI werd een grenswaarde van 20 μg/m³ tegen 2015 vastgelegd samen met een reductie tot 15,2 µg/m³ tegen 2020, op basis van de jaren 2018, 2019 en 2020. Voor 2021 en later werd geen streefwaarde bepaald.

De berekende GBI voor de jaren 2020, 2021 en 2022 bedraagt 10,1 μg/m³ en ligt dus (ruim) onder de doelstelling voor 2020.