U bent hier: Home / Nieuws / Nieuwe informatiedrempel voor fijn stof in de drie gewesten

Nieuwe informatiedrempel voor fijn stof in de drie gewesten

Naast een alarmdrempel (70 µg/m³) voor fijn stof (PM10), hebben de 3 gewesten beslist om ook een informatiedrempel (50 µg/m³) in te voeren.  Deze informatiedrempel (of drempel 0) wordt bereikt wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan :

-          De gemeten fijnstofconcentraties (PM10), gemiddeld over een periode van 24 uur en gemiddeld voor alle meetstations in een gewest, zijn hoger dan 50 µg/m³

-          Uit een analayse van de weers- en luchtkwaltiteitsvoorspellingen blijkt dat de kans groot is dat de PM10  concentraties nog minstens 24 uur hoger zullen blijven dan 50 µg/m³

Wanneer de informatiedrempel wordt overschreden zal IRCEL een informatiebericht versturen met informatie over de actuele en verwachte luchtkwaliteit.

De 3 gewesten zullen afzonderlijk communiceren en (sensibiliserende) adviezen geven om de uitstoot van fijn stof te verminderen.

De voorwaarden voor een smogalarm en bijhorende snelheidsverlaging op snelwegen blijft ongewijzigd : het smogalarm wordt geactiveerd wanneer voorspeld wordt dat de alarmdrempel van 70 µg/m³ minstens 2 dagen zal overschreden worden.  Er is geen snelheidsbeperking voorzien bij het overschrijden van de informatiedrempel.