U bent hier: Home / Nieuws / Luchtkwaliteit in 2017: enkele voorlopige cijfers

Luchtkwaliteit in 2017: enkele voorlopige cijfers

Fijn stof

Voor het vierde jaar op rij wordt de Europese daggrenswaarde voor fijn stof (PM10) gerespecteerd in Vlaanderen en Brussel. De Europese daggrens voor fijn stof bedraagt 50 µg/m³ (daggemiddelde concentratie). Deze grens mag niet meer dan 35 dagen overschreden worden.
In Wallonië wordt de daggrens vermoedelijk voor het derde jaar op rij gerespecteerd. Helemaal zeker is dit nog niet omdat er in het meetstation te Marchienne-Au-Pont (Charleroi) op dit moment (26 december) al 33 overschrijdingen van de daggrens werden gemeten.

De Europese jaargrenswaarden voor PM10 (40 µg/m³) en PM2.5 (25 µg/m³) wordt op alle meetplaatsen gerespecteerd. PM10 is fijn stof met een diameter kleiner dan 10 micrometer. PM2.5 is de nog kleinere fractie met een diameter van 2.5 micrometer

Het aantal overschrijdingen van de fijnstofdaggrens in 2017 is vergelijkbaar met het aantal in 2015 en 2016. Ook de jaargemiddelde PM2.5 en PM10 concentraties blijven de laatste 3 jaar op het zelfde niveau.

Over een langere periode (sinds 2000) zijn zowel de jaargemiddelde concentraties als het aantal dagoverschrijdingen gevoelig gedaald. De laatste 3 jaar is er een stagnatie.

De Europese grenswaarden voor fijn stof worden dus al een aantal jaren gerespecteerd, de strengere gezondheidsadvieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) worden op de meeste plaatsen in België overschreden.

Tabel met overschrijdingen fijn stof: www.irceline.be/nl/luchtkwaliteit/metingen/fijnstof/overschrijdingen

Stikstofdioxide (NO2)

In de verkeersstations  in “street canyons” (straten omgeven  door hoge bebouwing) in de grote steden en langs drukke verkeerswegen wordt de Europese NO2 jaar grenswaarde van 40 µg/m³ overschreden. 40 µg/m³ is eveneens de advieswaarde van de WGO. De NO2 concentraties dalen in stedelijke verkeersrijke gebieden nauwelijks (of stijgen). Het toenemende verkeersvolume en gereden autokilometers, het grote aandeel  dieselwagens en de hogere dan wettelijk toegelaten uitstoot van stikstofoxides in realistische rijomstandigheden (dieselgate) zijn de belangrijkste oorzaken van de te hoge NO2 concentraties.

Tabel met overschrijdingen NO2: www.irceline.be/nl/luchtkwaliteit/metingen/stikstofdioxide/overschrijdingen

Ozon (O3)

Er waren 5 ozondagen in 2017. Een ozondag is een dag met op minstens één meetplaats in België een overschrijding van  de Europese ozoninformatiedrempel van 180 µg/m³. De alarmdrempel van 240 µg/m³ werd in 2017 nergens overschreden. De ozondagen in 2017 kwamen voor in mei (1 dag) en in juni (4 dagen). In juli en augustus waren er geen ozondagen, wat vrij uitzonderlijk is. Ook in 2016 waren er 5 ozondagen in België.

Over een langere periode  neemt het aantal ozondagen bij vergelijkbare meteorologische omstandigheden af.

Tabel met overschrijdingen ozon: www.irceline.be/nl/luchtkwaliteit/metingen/ozon/overschrijdingen

Meer info

Een uitgebreide bespreking over de luchtkwaliteit in 2017 zal beschikbaar zijn in de loop van 2018. Ook de drie gewesten publiceren dan jaarrapporten met meer informatie.

Meer info over de trends van luchtvervuiling in België, zie jaarrapport luchtkwaliteit in België 2016: www.irceline.be/nl/documentatie/publicaties/jaarrapporten/jaarrapport-luchtkwaliteit-in-belgie-2016/view

Het laatste VMM jaarrapport lucht in Vlaanderen: https://www.vmm.be/publicaties/luchtkwaliteit-in-het-vlaamse-gewest-2016