U bent hier: Home / Nieuws bericht / Ozon en Hitteplan : start van de waakzaamheidsfase 15 mei 2024

Ozon en Hitteplan : start van de waakzaamheidsfase 15 mei 2024

Hoe werkt dit plan

Op 15 mei start de waakzaamheidsfase van het Ozon- en Hitteplan. De waakzaamheidsfase is elk jaar tussen 15 mei en 30 september van kracht. Het Ozon- en Hitteplan werd opgemaakt na de uitzonderlijke hittegolven en ozonpieken in de zomer van 2003 die in Europa het leven van zo'n 45.000 mensen hebben gekost. Tijdens de waakzaamheidsfase van het Plan worden de maximumtemperaturen voorspeld door het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) en de ozonconcentraties verzameld door de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL), nauwlettend in de gaten gehouden. Temperaturen en ozonconcentraties kunnen tot de activering van de waarschuwingsfase van het plan leiden en in geval van een bijzonder kritieke situatie tot de mogelijke overgang naar de alarmfase.  De waarschuwingsfase en de alarmfase worden enkel geactiveerd bij bepaalde criteria voor ozon en temperatuur. Deze criteria zijn gekozen omdat ze een effect hebben op de gezondheid en kunnen zorgen voor een significante oversterfte. Een beschrijving van de verschillende fasen van het plan is hier te vinden: https://www.irceline.be/nl/documentatie/faq/wat-is-het-ozon-en-hitteplan-in-belgie-en-wat-zijn-de-verschillende-fasen.

Waarschuwingsfase : communicatie van IRCEL

IRCEL verspreidt specifieke informatie over de activering van de waarschuwingsfase. Zodra de waarschuwingsfase van het plan in werking treedt nemen de regionale overheden, ziekenhuizen, rusthuizen, enz. specifieke preventie- en beschermingsmaatregelen. IRCEL en de bevoegde instanties zullen dan ook berichten in de media verspreiden om de aandacht van het publiek te vestigen op de noodzaak van hydratatie, om onnodige blootstelling aan de zon te voorkomen, enz.

Geeft het KMI dan ook nog waarschuwigen voor hitteperioden ?

Tegelijkertijd zal het KMI, indien van toepassing, waarschuwingen geven wanneer er periodes van grote hitte worden verwacht. Net als bij mist, stormen, ijzel en andere gevaarlijke weersomstandigheden baseert het KMI zich uitsluitend op weersvariabelen (in dit geval de voorspelde temperaturen). Het KMI gebruikt een kleurcode die varieert van geel tot rood, afhankelijk van de ernst van de verwachte situatie. KMI-weerswaarschuwingen kunnen worden afgegeven voor één, meerdere of alle provincies in het land. De waarschuwingen van het KMI maken een onderdeel uit van haar federale missie om de overheid en het publiek te informeren. Bovendien heeft het KMI ook een engagement naar Meteoalarm. Meteoalarm is een programma onder leiding van Eumetnet, een consortium van Europese meteorologische instellingen, dat tot doel heeft waarschuwingen samen te brengen op een gemeenschappelijk platform. De temperatuurcriteria en -drempels die het KMI gebruikt voor haar waarschuwingen worden uitgelegd op haar website: https://www.meteo.be/nl/weer/waarschuwingen/legenda-hitte.

Wat is het verschil tussen de waarschuwingsfase van het ozon en hitteplan en een waarschuwing van het KMI

Het is belangrijk de 2 waarschuwingssystemen niet met elkaar te verwarren. Het Ozon- en Hitteplan verwijst naar volksgezondheidscriteria, het KMI werkt met zuiver meteorologische criteria op provinciaal niveau. Het is dus mogelijk dat het KMI een warmtewaarschuwing verspreidt zonder dat de waarschuwingsfase van het plan in werking treedt. Ook het omgekeerde is mogelijk.

Het Ozon- en Hitteplan wordt gecoördineerd door de Ozon- en Hittewerkgroep . Deze werkgroep maakt deel uit van het NEHAP, het Nationaal Actieplan Milieu en Gezondheid, waarin alle Belgische ministers van Leefmilieu en Volksgezondheid samenwerken rond de impact van het milieu op de gezondheid.