U bent hier: Home / Luchtkwaliteit / Metingen / BelAQI luchtkwaliteitsindex / Jaarindex

Jaarindex

Onderstaande kaart werd gemaakt met het ATMO-Street model en is gebaseerd op de jaargemiddelde concentraties van NO2, PM10 en PM2.5.

De jaarindex aggregeert de jaargemiddelde concentratiekaarten voor NO2, PM10 en PM2.5 tot één kaart met een cijfer van 1 tot 10. De concentratieschalen voor deze drie polluenten zijn gebaseerd op de WHO jaaradvieswaarden voor deze stoffen, zie https://www.irceline.be/nl/nieuws/jaargemiddelde-concentratieschalen-aangepast-aan-de-strengere-wgo-advieswaarden. De jaarindex geeft een idee van de chronische of langetermijnimpact van luchtvervuiling op de gezondheid. Hoe hoger het cijfer, hoe groter de kans op nadelige gezondheidseffecten op de lange termijn.

De berekende jaarindexen zijn representatief voor een gebied van enkele tientallen vierkante meter. Lokaal kunnen de jaarindexen hoger of lager zijn. Verder dient rekening gehouden te worden met de onzekerheid op de gemodelleerde concentraties.

Meer informatie over het ATMO-Street model, met ook aandacht voor de beperkingen van het model: klik hier.


Opgepast: elk jaar worden verbeteringen aangebracht aan het model. Ook de invoergegevens (o.a. de emissies) worden aangepast en verbeterd. Enkel de kaarten met dezelfde versie kunnen onderling vergeleken worden.
De volgende modelversie werd gebruikt:

  • 2017-2019: ATMO-Street v6.2
  • 2020: ATMO-Street v6.3 (aannames voor mobiliteit mbt Covid-maatregelen)
  • 2021: ATMO-Street v6.4; nieuwe mobiliteitsinvoer in Vlaanderen en Brussel (FLOMOVIA v1.0)

    De rekeninfrastructuur en dienstverlening gebruikt bij de modelberekeningen, werd voorzien door het VSC (Vlaams Supercomputer Centrum) dat gefinancierd wordt door het FWO en de Vlaamse regering – departement EWI